تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها در قشم

لاک‌پشت‌های پوزه عقابی که در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند امسال نیز همانند گذشته با هدف تخم گذاری به سواحل روستای شیب دراز قشم آمدند. لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هر 3 ...لاک‌پشت‌های پوزه عقابی که در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند امسال نیز همانند گذشته با هدف تخم گذاری به سواحل روستای شیب دراز قشم آمدند. لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هر ۳ تا ۴ سال یکبار به شرایط تخم گذاری می رسند که در دو مرحله و به فاصله دوهفته برای تخم گذاری به زادگاه خود بر می گردند.
لاک‌پشت‌های پوزه عقابی یکی از ۴ نوع لاک‌پشت سواحل خلیج فارس و یکی از دو گونه لاک‌پشتی است که در ایران تخم‌گذاری می‌کنند.
این لاک‌پشت‌ها در هر مرحله بین ۴۰ تا ۱۵۰ تخم می گذارند. فصل گذشته لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در سواحل شیب دراز جزیره قشم بیش از ۹ هزار تخم گذاشتند و از این مجموع بیش از پنج هزار و ۸۰۰ بچه لاک‌پشت از تخم بیرون آمد. طرح حفاظت از لاک پشت های دریایی که ۱۱ سال پیش در ساحل شیب دراز قشم آغاز شد موجب افزایش ۹۰ درصدی تولد بچه لاک پشت ها شده است. تخم گذاری لاک‌پشت‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
122927_302 122928_753 122929_771 122930_315 122931_176 122932_932 122933_219 122934_457 122935_961
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه