تصاویر: دعوا با صندلی نمایندگان

درپی اختلاف نظر بین نمایندگان حزب حاکم و حزب مخالف مائوئیست نپال درخصوص تصویب طرح یک قانون ملی در پارلمان این کشور که به پرتاب صندلی ها به سوی رییس پارلمان منجر شد، دستکم چهار افسر امنیتی مجروح شدند.
308060_574

308061_713

308062_793

308063_403

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه