گیاه‌گوشتخواری‌که‌موش‌هارافریب‌می‌دهد/تصاویر

گیاه‌شناسان انگلیسی به تازگی ویژگی‌های عجیب گیاهی به نام "بافینز" را کشف کرده‌اند که با فریب موشها و دیگر جانوران کوچک، آنها را به سوی خود می‌کشد و سپس می‌خورد. العالم: کشف تازه گیاه شناسان نشان ...گیاه‌شناسان انگلیسی به تازگی ویژگی‌های عجیب گیاهی به نام “بافینز” را کشف کرده‌اند که با فریب موشها و دیگر جانوران کوچک، آنها را به سوی خود می‌کشد و سپس می‌خورد.
العالم: کشف تازه گیاه شناسان نشان می دهد که این گیاه، جانداران کوچک را فریب می دهد تا بر روی دهان لیز آن بایستند و به تدریج آنها را با آنزیم های اسیدی هضم می کند تا بلعیدن آنها آسان شود.

خلیل حنا نویسنده کتاب “باور کنی یا نه”، در این باره می نویسد: این گیاه از بزرگترین گیاهان برگ دار گوشتخوار در دنیاست که در اماکن معدودی مانند قله ویکتوریا در فیلیپین رشد می کند.

گیاه مزبور توسط دو کارشناس به نامهای استورات مکفرسون و استر رابینسون کشف شده است.

گیاه گوشتخواری که موش‌ها را فریب می‌دهد +تصاویر گیاه گوشتخواری که موش‌ها را فریب می‌دهد +تصاویر گیاه گوشتخواری که موش‌ها را فریب می‌دهد +تصاویر گیاه گوشتخواری که موش‌ها را فریب می‌دهد +تصاویر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه