نوشته‌هایی با برچسب "دل خوش سیری چند"

دل خوش سیری چند؟ دل خوش سیری چند؟

همه به دنبال راه های خوشبختی، احساس شادی و. هستند. حالا ما به درست یا غلطش کار نداریم. به اینکه گاهی نتیجه می دهد یا نه هم کار نداریم. ولی این ها دلیل بر این است که وجود آدم ها از غم فراری و به دنبال شادی و فرح است. وقتی کوچک تر بودم مادرم می گفت: «این کارو بکن، اون کارو نکن». گاهی گوش می دادم و گاهی حرف گوش کردن سخت بود و چون دلم آن کار را می خواست انجامش می دادم و بیشتر وقت ها هم اتفاقی می افتاد که پشیمان می شدم. مادرم می گفت: «مگر نگفتم که این کارو نکن، تقصیر خودته!» کم کم به این باور رسیده بودم که مادرم برای خودم بود که مدام می گفت «ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه